Op deze pagina kunt u per provincie zoeken naar een allergiediëtist, welke ook lid is van DAVO.

Let op: Voor een consult bij een diëtist in het ziekenhuis is altijd een verwijzing nodig van een specialist binnen het ziekenhuis zelf.

Omdat de vergoeding en verwijzingen naar de diëtist binnen het ziekenhuis en zelfstandige praktijk anders verlopen wordt hierin een onderscheid gemaakt.

Het verschil is dat een diëtist vanuit het ziekenhuis (dit is 2e en 3e lijn) alleen begeleiding geeft indien er sprake is van een verwijzing door een specialist binnen het desbetreffende ziekenhuis. De allergie diëtist verbonden aan een zelfstandige praktijk biedt begeleiding aan mensen verwezen via diverse verwijzers.

Als er een diëtist buiten het ziekenhuis wordt geconsulteerd verloopt dit via de basisverzekering. Iedereen heeft recht op 3 uur diëtetiek in de basisverzekering. Als u aanvullend verzekerd bent heeft u meestal recht op aanvullende uren diëtetiek. Raadpleeg hiervoor eventueel uw eigen verzekeringspolis. Een verwijzing is niet altijd noodzakelijk, dit hangt van uw verzekering af. U kunt worden verwezen via een huisarts, jeugdarts of medisch specialist zoals bijvoorbeeld een allergoloog, internist, kinderarts etc..

Alle allergie diëtisten die lid zijn van DAVO werken nauw samen met onder andere allergologen, kinderartsen en dermatologen.