Lidmaatschap Davo

Bent u als diëtist actief op het gebied van voedselovergevoeligheid (voedselallergie en voedselintolerantie) en wilt u graag deelnemen aan DAVO? Check dan of u voldoet aan de eisen van het lidmaatschap.

foto lidmaatschap


Eisen lidmaatschap DAVO

– Minimaal 6 uur per week “voedselovergevoeligheid“ patiëntgebonden taken.
– Minimaal 1 jaar werkervaring op het gebied van voedselovergevoeligheid. Binnen DAVO verwachten we dat men voldoende kennis heeft om actief deel te nemen
– Voor alle leden is werken met een specialist op het gebied van voedselovergevoeligheid zoals een (kinderarts)allergoloog of een gespecialiseerd (kinder)arts op het gebied van voedselovergevoeligheid die lid is van de SKA of NVvAKI vereist.
– Post HBO-allergie of vergelijkbare nascholing gevolgd zoals Pit-Actief.
– Up to date houden van scholing op gebied van allergologie.
– Ingeschreven en geregistreerd staan in het kwaliteitsregister diëtisten.
– Actieve rol in de werkgroepen, je bent lid van minimaal 1 werkgroep, maximaal 3.
– Aanwezigheidslijsten bijhouden van actieve deelname werkgroepen (door voorzitter).
– Als een bestaand lid van baan verwisselt en niet meer voldoet aan de eisen van het lidmaatschap, dan krijgt hij/zij nog 2 jaar de tijd hieraan te voldoen.
– Als toekomstig nieuwe leden de functie overnemen van een oud DAVO lid en hij/zij werkt met een bekende specialist, kan het zijn dat men met iets minder werkervaring dan vereist eerder wordt toegelaten binnen DAVO (dit t.b.v. de voortgang). Het bestuur beslist hierover.
– Lidmaatschap van de NVvAKI (Nederlandse vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie) is geen vereiste maar wel een pre.
– Actieve deelname aan DAVO. Dit betekent:
– Per 2 jaar minimaal 75% van de ledenvergaderingen bijwonen.
– Per 2 jaar minimaal 75% deelname Journal Club / casuïstiek besprekingen bijwonen.
– Presentatie/scholing geven, die DAVO gelieerd is.
– Input leveren aan het bestuur, wanneer (per mail) een reactie wordt verwacht. De secretaris zorgt ervoor dat er altijd
voldoende (2 tot 3 weken) tijd is om je reactie te geven.
– Afspraken en deadlines van de werkgroep nakomen, actief reageren op mails van de andere werkgroep leden.

Aanmelden voor lidmaatschap DAVO

Als u als diëtist voldoet aan de eisen, het document Afspraken en werkwijze van DAVO hebt doorgelezen en wil deelnemen dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier (zie contact).
Vervolgens krijg je het CV-formulier “verzoek lidmaatschap” toegestuurd.
Na toelating zal het bestuur (in overleg met u) kijken in welke werkgroep ruimte is om aan te sluiten. Als nieuw lid mag u het eerste jaar meekijken, daarna wordt een actieve rol in het geheel verwacht.

Contributie

De jaarlijkse kosten van het lidmaatschap zijn € 45,00.

lid-worden